Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/penguinsdenmark.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 467
The club

Om klubben

Om Penguins Denmark/About Penguins Denmark

For english please click here

Penguins Denmark har til huse i Hinnerup Danmark og danser C3A om Onsdagene på Haldum Hinnerup skolen og om søndagene på Rønbækskolen. Dansernes niveau rækker fra C3A til C3B. Caller/undervisere er Ebbe Steen Hansen og Arne Pedersen.

For mere information se Contact

Penguins startede i realiteten i 1998 da en gruppe mennesker dansede sammen i klubben Midtjysk Square Dance der havde til huse i Skjød hos Inge og Villy Hjort. Willy evnede at få os til at forstå vigtigheden i at kunne sine definitioner og faktisk gav han os nøglen til den dybere forståelse af squaredansen. Jeg er sikker på at vi alle er født med den holdning, at selvom squaredans er en seriøs ting, så er den absolut vigtigste ting at have det sjovt.
Efter at have danset i forskellige klubber i flere år kom en vigtig begivenhed der lagde grunden til klubnavnet. Vi dansede på det tidspunkt C1 og kom lidt for sent til et A2 tip og dannede en square der dansede C-style med hænderne nede. Dette bemærkede calleren og udbrød "look the Penguins are here" og deraf navnet.
Den næste vigtige begivenhed skete til Celebrationdance i Pløn i 2006/2007 hvor Ross Howell blev overtalt til at calle til en ikke planlagt Summerdance i uge 29 i Danmark. Vi fik derfor travlt med at finde dansested, dansere og en ekstra caller - vi var heldige at Johnny Preston ville være den anden caller så vi kunne afholde vores første Challenge C2 og C3A Summerdance der foregik i Stoholm.
Umiddelbart efter denne dans blev klubben Penguins officielt oprettet i efteråret 2007.
Siden da har vi afholdt en Summerdance hvert år - de første år i Stoholm men siden 2010 er den flyttet til Jyllands vestkyst i Tranum men altid med den gennemgående caller nemlig Ross Howell.

Læs mere om Summerdance under Summerdance history

De seneste år har vi arrangeret en række weekend events hvor berømte callere har callet udfordrene C dans for en masse entusiastiske C-dansere. Niveauerne har været C1 til C3B og af Callere kan nævnes Ross Howell, Ian McConnell, Thomas Bernhed, Dave Wilson, Bronc Wise og Christer Bern.

Aktuelle events kan findes under events.

Den seneste udvikling i klubben er, at vi er lagt sammen med Midjysk Square Dance, har ansat Ebbe Steen Hansen som Caller/underviser og da vi arrangerer en del internationale events har vi ændret klubnavnet til Penguins Denmark. I forbindelse med sammenlægningen har vi nu også Rounddance i klubben.

About the club

Penguins Denmark is situated in Hinerup Denmark and we dance C3A on Wednesdays in the Haldum Hinnerup school and on sundays in the Rønbækskolen. Dancers levels vary from C3A to C3B. Caller/teachers are Ebbe Steen Hansen and Arne Pedersen

For more information see contact

Penguins actually started in 1998 when a group of people danced together in Midjysk Squaredance situated in Skjød at Inge and Willy Hjort. Willy really made us understand the importance of the squaredance definitions and gave us the key to a deeper understanding of squaredance. Trust we were all born with the philosophy that although squaredance is a serious matter the number one priority is to have fun.
After having danced in various clubs for several years an important event gave the basis for our clubname. We were C1 dancers around 2004 and came a little late to an A1 tip and therefore we danced in the same square using the C-style with hands down. The caller noticed this and shouted "look, the Penguins are here" - the name was settled.
The next important event was at the Celebrationdance in Ploen in 2006/2007 where Ross Howell was persuaded to call at a not-planned Summerdance in week 29/2007 somewhere in Denmark. We suddently became busy in finding a suitable dance resort, dancers and an extra caller - here we were lucky that Johnny Preston accepted on short notice - so we could run our first challenge C2 and C3A Summerdance in Stoholm.
Right after this event in the autumn of 2007 we officially founded the club named Penguins. Since then we have had the Summerdance every year - the first 3 years in Stoholm but since 2010 we have moved the event to the west coast of Jutland in Tranum. One thing has not changed - we have always Ross Howell as one of the callers.

Read more about the Summerdance under Summerdance history

The later years we have arranged a number of events where famous callers have called for a lot of entusiastic C-dancers. The levels stretch from C1 to C3B and callers has been Ross Howell, Ian McConnell, Thomas Bernhed, Don Moger, Dave Wilson, Bronc Wise and Christer Bern.

Present events can be found under "events"

The latest development in the club is that we have merged with Midtjysk Square Dance, hired Ebbe Steen Hansen S Caller/Teacher and as we are arranging a lot of international dances we have changed the club name to Penguins Denmark. In connection with the merge we have now also Round dance in the club.