Klubbens Historie

Læs hele historien om Summerdance her.

Penguins Denmark har til huse i Hinnerup Danmark og danser C3A om Onsdagene på Haldum Hinnerup skolen og om søndagene på Rønbækskolen. Dansernes niveau rækker fra C3A til C3B. Caller/undervisere er Ebbe Steen Hansen og Arne Pedersen.

Penguins startede i realiteten i 1998 da en gruppe mennesker dansede sammen i klubben Midtjysk Square Dance der havde til huse i Skjød hos Inge og Villy Hjort. Willy evnede at få os til at forstå vigtigheden i at kunne sine definitioner og faktisk gav han os nøglen til den dybere forståelse af squaredansen. Jeg er sikker på at vi alle er født med den holdning, at selvom squaredans er en seriøs ting, så er den absolut vigtigste ting at have det sjovt.
Efter at have danset i forskellige klubber i flere år kom en vigtig begivenhed der lagde grunden til klubnavnet. Vi dansede på det tidspunkt C1 og kom lidt for sent til et A2 tip og dannede en square der dansede C-style med hænderne nede. Dette bemærkede calleren og udbrød “look the Penguins are here” og deraf navnet.

Den næste vigtige begivenhed skete til Celebrationdance i Pløn i 2006/2007 hvor Ross Howell blev overtalt til at calle til en ikke planlagt Summerdance i uge 29 i Danmark. Vi fik derfor travlt med at finde dansested, dansere og en ekstra caller – vi var heldige at Johnny Preston ville være den anden caller så vi kunne afholde vores første Challenge C2 og C3A Summerdance der foregik i Stoholm.
Umiddelbart efter denne dans blev klubben Penguins officielt oprettet i efteråret 2007.
Siden da har vi afholdt en Summerdance hvert år – de første år i Stoholm men siden 2010 er den flyttet til Jyllands vestkyst i Tranum men altid med den gennemgående caller nemlig Ross Howell.

De seneste år har vi arrangeret en række weekend events hvor berømte callere har callet udfordrene C dans for en masse entusiastiske C-dansere. Niveauerne har været C1 til C3B og af Callere kan nævnes Ross Howell, Ian McConnell, Thomas Bernhed, Dave Wilson, Bronc Wise og Christer Bern.

Aktuelle events kan findes under Arrangementer/events.

Den seneste udvikling i klubben er, at vi er lagt sammen med Midjysk Square Dance, har ansat Ebbe Steen Hansen som Caller/underviser og da vi arrangerer en del internationale events har vi ændret klubnavnet til Penguins Denmark. I forbindelse med sammenlægningen har vi nu også Rounddance i klubben.

Summerdance – Hele historien

Som omtalt blev kimen til rækken af sommerdanse lagt under en nytårsfest i Pløn i 2006/2007. Vi var ikke rigtig klar over hvad vi fik sat igang og der skulle en hel del hurtige beslutninger og økonomiske dispositioner til før vi var klar til at afholde vores første Summerdance i Stoholm i uge 29/2007. Dette arrangement var kun muligt med den store hjælp fra mennesker der senere skulle blive kendt som Penguins Denmark.Callerne var Ross Howell og Johnny Preston der gjorde et fantastisk arbejde med at calle C2 og C3A for de 41 deltagere. Vi fik mange positive tilbagemeldinger og således opmuntrede gik vi straks igang med at arrangere Summerdance 2008 – ligeledes med Ross og Johnny som callere men denne gang var det den officielt oprettede klub Penguins der stod bag arrangementet. Igen var det et super arrangement med 49 deltagere.

I 2009 besluttede vi at tilføje nye C1 dansere til arrangementet og hyrede Ross, Ian McConnell og Tony Collingwood der igen gjorde et fantastisk arbejde. Vi konstaterede at vi havde set rigtigt i at udvide dansen vi havde ikke mindre end 4 squares nye C1 dansere og det bragte antallet af dansere op på 81.

I 2010 fik vi en fantastisk mulighed for at flytte dansen til Tranum Strand hvor den hører til idag. Tranum Strand har en lang historie med squaredance og vi følte alle at det var som at komme hjem igen. Vi udvidede med en A1/A2 uge der gik over al forventning med 64 deltagere. I C-ugen deltog 101 så ialt 165 dansere nød godt af calling fra Ross Howell, Don Moger og Bronc Wise.

I 2011 havde vi 5 års jubilæum der blev fejret med en red- polo aften hvor alle incl. Callerene mødte op i en udleveret rød poloshirt med Penguins logo – en fantastisk aften som vi stadigvæk mindes når vi ser dansere og callere der bruger den rundt omkring til danse. Se billeder ved at klikke på dette link. Dette år havde vi også C3B på programmet og callerne var Ross Howell, Vic Ceder og Saundra Bryant.Det totale deltagerantal var 193

2012 blev året hvor vi igen havde C1 for nye dansere på programmet og det betød at vi løb tør for A dansere og besluttede derfor at Tranum 2013 bliver en ren C- event. Der var dette år 202 dansere der nød godt af calling fra Ross Howell, Ian McConnell, Barry Clasper, Bjørn Andersson and Johnny Preston.

I 2013 havde vi i første event normal C1 samt C2 for relativt nye dansere. Dette var et super arrangement med Saundra Bryant og Anne Ueberlacker som Callere. Vi prøvede af pladshensyn at danse i et telt, men dette var ikke optimalt da larmen fra vinden og varmen fra solen var for distraherende. Vi fandt dog med hjælp fra personalet en fin alternativ løsning indendørs. 2. Event var C2, C3A og C3B og callerne Ross Howell, Saundra Bryant og Anne Ueberlacker gjorde et godt stykke arbejde med at banke special calls og koncepter fra underlige positioner ind i hovederne af dansere. Dette var året hvor vi alle 165 deltagere rytmisk dansede til Blurred Lines som Sandie introducerede.

I 2014 dansede vi med stor glæde til Ross Howell, Vic Ceder og Ben Rubright. En af de helt store highlights var C3A undervisning og Improver, hvor de “stakkels” dansere blev guided igennem utallige calls og koncepter og endte med at danse fuld C3A med stor success. Vi var ca 210 dansere (lidt svæt at regne ud da der kom en del før tiden;-) Dette var også året hvor Ross fik en ny ven (Walter) der altid har en passende kommentar.

I 2015 havde vi Ross Howell, Thomas Bernhed og Todd Fellegy som callere som alle arbejdede hårdt men samtidigt nød de atmosfæren i Tranum. Programmet var denne gang med C2 teach/Improver samt C1, C2, C3A og C3B. Det blev den største event vi nogensinde har lavet med omkring 220 dansere fra rigtig mange nationer. Især var der en del fra USA og Canada. Ian var den oprindelige caller men da han desværre blev syg var der kun kort tid til at finde en passende erstatning. Heldigvis kunne Thomas Bernhed træde til og han gjorde et fantastisk godt arbejde – alle nød hans tekniske calling med fantastiske get-outs.

2016 bød på C1, C2 og C3B i første event og C2, C3A og C3B i anden. Vi havde oprindelig planlagt C4 i anden event men der var desværre ikke nok tilmeldte. Vores Callere var Ross Howell, Saundra Bryant og Darryl Lipscomb og det blev en fantastisk event med super dans og sædvanlig hygge. Der var omkring 200 dansere der nød godt af det gode vejr, vidunderlige omgivelser og det dejlige personale. Desværre døde chefen for stedet – Carsten Østergaard efter længere tids sygdom om søndagen – vi kommer til at savne dig Carsten!

2017 var første gang med ny leder af Tranum og det gik fantastisk godt – Marianne er en god efterfølger efter Carsten. Vi dansede på fuld speed til callerne Ross Howell, Vic Ceder og Barry Clasper og alle nød samværet og dansen. Der var mange tilmeldte selvom C1 niveauet er blevet megert lille – det er lidt bekymrende men vi ser hvad der sker fremover. Lige efter dansen nedbrændte Svinkløv Badehotel – og vi må så finde ud af hvor vi skal have vores velfortjente kaffe på fridagen ;-(

2018 – Ross Howell blev desværre forhindret i at deltage i Summerdance 2018 og i sidste øjeblik trådte Jürgen Löder til og gjorde et fantastisk indtryk, og sammen med Todd Fellegy og Saundra Bryant havde vi et super callerteam og en fantastisk dans med ca 160 deltagere der hyggede sig med challenge niveauerne C1 til C3B – der var 2 square C1 hvilket var tilfredsstillende men vi ville meget gerne have flere!

2019 var igen et fantastisk år hvor der var 182 besøgende – og det er helt klart at personalet er vant til os og ser frem til at se os alle igen. Sandie, Vic og Ross (der er kommet til Europa igen ???? gjorde et formidabelt arbejde og alle forlod Tranum med en følelse af at have haft en rigtig fornøjelig – men hård uge. Det ser ud til at C2 niveauet ikke kan bære 2 events så vi bliver sikkert nødt til at lave en ændring i programmet

2020: Her kommer Ross Howell, Jürgen Löder og Sue Curtis og underholder os – programmet er netop blevet fastlagt – se under events. For første gang i vores historie måtte vi aflyse vores event pga. Covid 19 – en meget sørgelig sommer, men efterfølgende overlevede vi bla. ved at opretholde vores klubaftner inden for rammerne af restriktionerne. Og som I vil se i det næste afsnit, så kom vi stærkt tilbage i 2021

2021

2022